ایونت معمار

ایونت معمار

ایونت جایزه معمار هر ساله با هدف معرفی و حمایت از معماران جوان و شرکت های مهندسی نوپا برگزار می شود. گروه صنعتی نماکاران با حضور و حمایت مالی از مراسم جایزه معمار گامی مهم در جهت ایده های پیشرو، تعالی بخش و سرمشق ساز معماری کشور برداشته است.

ایونت جایزه معمار هر ساله با هدف معرفی و حمایت از معماران جوان و شرکت های مهندسی نوپا برگزار می شود. گروه صنعتی نماکاران با حضور و حمایت مالی از مراسم جایزه معمار گامی مهم در جهت ایده های پیشرو، تعالی بخش و سرمشق ساز معماری کشور برداشته است.

در حال حاضر نظری ارسال نشده است.

ارسال نظر