کرتین وال استیک

نمای کرتین وال با سیستم استیک به نمایی گفته می شود که لامل های افقی و عمودی پس از ساخت در کارخانه به صورت طبقه به طبقه و مرحله ایی نصب می شود و بعد از اتمام نصب پروفیل ها, شیشه و لاستیک نصب شده و سیستم به صورت کلی آب بندی می گردد.

نحوه نصب این سیستم به وسیله داربست و یا کلایمر امکان پذیر میباشد. از مزیت های این سیستم سرعت بالا جهت آماده سازی و ساخت پروفیل ها و شروع کار در کارگاه می‌باشد. همچنین می توان این سیستم را به طور همزمان در چندین جبهه کاری در پروژه شروع به نصب کرد.